Vad är LAL?

 

LAL är en förkortning av en svensk fras LÅNGT AKTIVT LIV. I en vidare bemärkelse är LAL konceptet för att uppnå ett LÅNGT AKTIVT LIV.

LAL-konceptet handlar om olika sätt att förebygga hälsoproblem som ärvs eller förvärvas under livets gång.

Alla föds med vissa störningar i organismens funktion. Dessa är antingen ärftliga eller orsakas av dåliga förutsättningar för en bra utveckling redan i livmodern. Hos vissa människor upptäcks hälsoproblem redan vid födseln, hos andra visar de sig gradvis senare i livet. Ineffektivitet i något av kroppens system förvärrar oundvikligen hur andra system fungerar. Så småningom leder detta till uppkomsten av sjukdomar, beroende på vilket system som har blivit stört och hur allvarliga dessa störningar är.

Den moderna sjukvården med all dess imponerande prestationer i diagnos och behandling av komplexa sjukdomar, de fantastiska framstegen inom transplantationskirurgin kan hjälpa en person att överleva men inte att återfå full hälsa. Människor söker upp läkare när de redan har symptom på en eller annan sjukdom. I detta stadium kännetecknas som regel atrofiska, dystrofiska eller fibrösa organiska förändringar, inflammation, rubbning i vävnadsgenerationen. I sådana fall kan läkaren i bästa fall åtgärda några av dessa fel och ge en klinisk lindring av en sjukdom, vilket håller patienten vid liv under en viss tid. De kan inte bota en patient, på grund av att läkemedelsbehandlingens metoder bygger på att undanröja symptomen av en sjukdom, men inte dess orsaker. Men om dessa orsaker inte elimineras, blir man en patient hos sjukvården och en permanent konsument av produkter från läkemedelsföretag. Modern sjukvård kan inte förutse sjukdomar och förebygga dem. Den väntar passivt till dess att en frisk person förvandlas till en patient som söker medicinsk hjälp. Detta ämne granskas närmare i kapitlet ”HÄLSANS LOGIK ”.

Är det möjligt att undvika den dystra framtidsutsikten med läkarkontakt och den moderna sjukvården? Otvivelaktigt JA. Det enda som behövs är att helt enkelt ge sin egen hälsa uppmärksamhet och då tillåter LAL oss inte bara att bevara hälsan men också att förbättra den. Dessutom kan LAL återställa ungdomen och Du kommer att må som för 10-20 år sedan. Var inte ängslig om Du redan har haft kontakt med läkare och tar mediciner. Allt eftersom Din hälsa förbättras, kommer Du att kunna minska doseringen av läkemedel och slutligen bli fri från dem helt.

LAL-konceptet är en komplexitet som syftar till att aktivera och harmonisera funktionen hos alla kroppens organ och system. De viktigaste åtgärderna är intagande av de multifunktionella produkterna EVIG VÅR och PHOENIX, en särskild fysisk träning, allmän massage, akupressur och härdning (förstärkning av det fysiska och mentala tillståndet för att utveckla immunitet och övervinna negativ miljöpåverkan, t ex extrema temperaturer). Det initiala hälsotillståndet och kroppens prestationsförmåga, samt effektivitet av åtgärder som behöver vidtas, värderas med hjälp av neurodynamisk analys av hjärtsignalen. Du kan få mer detaljerad information i våra konsultativa centra.

LAL-konceptet välkomnar hälsofrämjande åtgärder av alla slag, oavsett vilken hjälp de ger till hälsoåterställning. Många bäckar små blir till en vattenrik flod!

VÄLKOMMEN TILL LÅNGT AKTIVT LIV!